Innehållsförteckning

 1. NOBIVAC® DHP LIVE VET.
 2. NOBIVAC® DHPPI VET.
 3. NOBIVAC® DP PLUS
 4. NOBIVAC® DUCAT VET.
 5. NOBIVAC® KC VET.
 6. NOBIVAC® L4
 7. NOBIVAC® MYXO-RHD PLUS
 8. NOBIVAC® PI VET.
 9. NOBIVAC® RABIES VET.
 10. NOBIVAC® RESPIRA BB VET.
 11. NOBIVAC® TRICAT NOVUM VET.

NOBIVAC® DHP LIVE VET.

Vaccin mot valpsjuka, hepatit och sjukdom orsakad av parvovirusinfektion hos hund. Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension. Kan ges till dräktiga och lakterande tikar. En diffus svullnad (≤5 mm) kan ses vid injektionsstället i upp till 3 dagar efter vaccination. I sällsynta fall kan en övergående förhöjning av kroppstemperatur och/eller en övergående akut överkänslighetsreaktion förekomma kort efter vaccination som inkluderar symtom som letargi, ansiktsödem, pruritus, dyspné, kräkningar, diarré eller kollaps.

Senast godkända produktresumé: 2021-12-22.
Receptbelagt läkemedel.

För mer info: www.fass.se.

NOBIVAC® DHPPI VET.

Vaccin mot valpsjuka, hepatit, sjukdom orsakad av parvovirusinfektion och parainfluensa hos hund. Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension. Kan ges till dräktiga och lakterande tikar. I mycket sällsynta fall kan en liten övergående svullnad ses vid injektionsstället efter vaccination. Kort efter vaccination kan det i mycket sällsynta fall förekomma en övergående förhöjning av kroppstemperatur och/eller en övergående akut överkänslighetsreaktion (anafylaxi) som inkluderar symtom som letargi, ansiktsödem, pruritus, dyspné, kräkningar, diarré eller kollaps.

Senast godkända produktresumé: 2021-12-22.
Receptbelagt läkemedel

För mer info: www.fass.se.

NOBIVAC® DP PLUS

Vaccin mot valpsjukevirus och hundparvovirus hos hund. Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension. Till valpar från 4 veckors ålder. I mycket vanliga fall kan en liten, icke-smärtsam svullnad (max. 1 cm diameter) vid injektionsstället ses under den första veckan efter vaccination. Svullnaden går ner helt inom några dagar. I sällsynta fall kan minskad aktivitet förekomma inom 4 timmar efter vaccination. Immunitetens insättande: valpsjukevirus 7 dagar, hundparvovirus 3 dagar. Immunitetens varaktighet: 8 veckor. Måttliga till höga nivåer av maternala antikroppar mot valpsjukevirus kan minska vaccinets effekt mot valpsjuka. Maternala antikroppar mot hundparvovirus stör inte effekten av detta vaccin. Hos vissa valpar kan hundparvovirusets vaccinstam hittas i avföring i upp till 8 dagar efter vaccination. Ibland kan detta virus spridas till andra hundar eller katter, men utan att orsaka kliniska symtom. Hos katter kan viruset utsöndras i upp till 5 dagar och spridas till andra katter, utan att orsaka några tecken på sjukdom.

Senast godkända produktresumé: 2020-12-09.
Receptbelagt läkemedel.

För mer info: www.fass.se.

NOBIVAC® DUCAT VET.

Vaccin mot rhinotrakeitvirus och calicivirus hos katt. Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension. En övergående svullnad (≤5 mm) kan uppträda vid injektionsstället under 1 dygn. En lätt övergående kroppstemperaturhöjning kan förekomma och i enstaka fall kan en viss slöhet iakttas under det första dygnet efter vaccination. I sällsynta fall kan vaccinet orsaka överkänslighetsreaktioner.

Senast godkända produktresumé: 2014-10-24.
Receptbelagt läkemedel.

För mer info: www.fass.se.

NOBIVAC® KC VET.

Intranasalt vaccin mot Bordetella bronchiseptica och parainfluensa hos hund. Frystorkat pulver och vätska till suspension. Kan ges till dräktiga tikar och valpar från 3 v ålder. Ska ej användas tillsammans med andra nasala behandlingar eller under antibiotikabehandling. Immunitetens insättande: 72 tim för Bordetella bronchiseptica och 3 v för parainfluensa. I laboratorieförsök och fältstudier har från och med dagen efter vaccination lindriga, i allmänhet övergående reaktioner från övre luftvägarna såsom flytningar från ögon och nos, rosslingar, nysningar och/eller hosta observerats. Efter godkännande för försäljning har i mycket sällsynta fall slöhet och kräkningar, liksom överkänslighetsreaktioner som kan orsaka anafylaxi observerats efter vaccination. Kliniska tecken på immunmedierad hemolytisk anemi, immunmedierad trombocytopeni eller immunmedierad polyartrit har rapporterats i mycket sällsynta fall. Vaccinerade djur kan utsöndra vaccinstammarna av Bordetella bronchiseptica upp till 6 veckor och av hundparainfluensavirus upp till ett par dagar efter vaccination. Personer med nedsatt immunförsvar avråds från kontakt med vaccinet och vaccinerade hundar upp till 6 veckor efter vaccination.

Senast godkända produktresumé: 2022-05-17.
Receptbelagt läkemedel

För mer info: www.fass.se.

NOBIVAC® L4

Vaccin mot leptospiros hos hund. Injektionsvätska, suspension. Kan ges till dräktiga tikar. I kliniska studier har en mild, övergående förhöjning av kroppstemperaturen (≤ 1°C) observerats i mycket vanliga fall, där en del valpar kan uppvisa en aktivitetsnedsättning och/eller minskad aptit. En liten, övergående svullnad vid injektionsstället (≤ 4 cm), som ibland kan vara hård och smärtsam vid palpering, har observerats i mycket vanliga fall i kliniska studier. I mycket sällsynta fall har kliniska tecken på immunmedierad hemolytisk anemi, immunmedierad trombocytopeni, eller immunmedierad polyartrit rapporterats. I mycket sällsynta fall kan en akut överkänslighetsreaktion inträffa, som kan utvecklas till ett allvarligare tillstånd (anafylaxi).

Senast godkända produktresumé: 2021-10-07.
Receptbelagt läkemedel.

För mer info: www.fass.se.

NOBIVAC® MYXO-RHD PLUS

Vaccin för kanin mot myxomatos och RHD orsakad av klassisk form av RHD-virus (RHDV1) och typ 2-virus (RHDV2). Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension. Kan ges till dräktiga djur och kaniner från 5 veckors ålder. Vid höga nivåer av maternala antikroppar rekommenderas vaccination från 7 veckors ålder. Kaniner som tidigare vaccinerats med ett annat myxomatosvaccin, alternativt upplevt en fältmyxomatosinfektion, utvecklar eventuellt inte ett adekvat immunsvar mot RHD efter vaccination. En övergående temperaturhöjning på 1-2 °C kan vara vanligt förekommande. De 2 första veckorna efter vaccination är en liten, icke-smärtsam svullnad vid injektionsstället, som försvinner helt inom 3 veckor, vanligt förekommande. Lokala reaktioner (såsom nekros, skorv, skorpor eller håravfall) vid injektionsstället kan i mycket sällsynta fall ses hos tamkaniner. I mycket sällsynta fall kan lindriga, kliniska tecken på kaninpest uppträda inom 3 veckor efter vaccinationen. Allvarliga överkänslighetsreaktioner, som kan ha dödlig utgång, kan i mycket sällsynta fall förekomma efter vaccination. Anorexi och letargi kan förekomma i mycket sällsynta fall.

Senast godkända produktresumé: 2022-08-01.
Receptbelagt läkemedel.

För mer info: www.fass.se.

NOBIVAC® PI VET.

Vaccin mot parainfluensa hos hund. Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension. Kan ges till dräktiga tikar. I mycket sällsynta fall kan en diffus svullnad (≤5 mm) ses vid injektionsstället. Obehag när injektionen ges samt överkänslighetsreaktioner kan förekomma i mycket sällsynta fall.

Senast godkända produktresumé: 2021-12-22.
Receptbelagt läkemedel

För mer info: www.fass.se.

NOBIVAC® RABIES VET.

Vaccin mot rabies. Injektionsvätska, suspension. Kan ges till dräktiga och lakterande tikar. Lokala reaktioner på injektionsstället kan förekomma. Efter subkutan administrering kan en övergående palpabel knuta förekomma på injektionsstället. I sällsynta fall kan en övergående allergisk reaktion, feber och illamående förekomma. 

Senast godkända produktresumé: 2021-06-30.
Receptbelagt läkemedel.

För mer info: www.fass.se.

NOBIVAC® RESPIRA BB VET.

Vaccin mot Bordetella bronchiseptica hos hund. Injektionsvätska, vit till nästan vit suspension, i förfylld spruta. Kan användas under dräktighet. Säkerheten av detta läkemedel har inte fastställts under dräktighetens 20 första dagar. En svullnad vid injektionsstället (≤ 2 cm) som kan vara fast, kan förekomma i mycket vanliga fall i upp till 25 dagar efter vaccination. En svullnad vid injektionsstället (≤ 3,5 cm) som kan vara smärtsam, kan förekomma i vanliga fall. I mindre vanliga fall kan denna svullnad kvarstå i upp till 35 dagar efter vaccination. Överkänslighetsreaktioner kan förekomma i mycket sällsynta fall.

Senast godkända produktresumé: 2023-02-20.
Receptbelagt läkemedel.

För mer info: www.fass.se.

NOBIVAC® TRICAT NOVUM VET.

Vaccin mot kattpest, rhinotrakeitvirus och calicivirus hos katt. Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension. En lätt ömmande svullnad vid injektionsstället och en lätt övergående kroppstemperaturhöjning kan förekomma under 1–2 dygn. I vissa fall kan nysning, hosta, nosflöde och en viss slöhet eller minskad aptit iakttas upp till 2 dygn efter vaccination. I mycket sällsynta fall kan vaccinet orsaka överkänslighetsreaktioner.

Senast godkända produktresumé: 2014-01-29.
Receptbelagt läkemedel.

För mer info: www.fass.se.

SE-NOV-230400001