MSD Animal Health är engagerade i kampen för att övervinna globala hälsoutmaningar och skydda miljön. Det gör vi med högsta etiska standard och öppenhet.

Vi deltar i flera projekt som på olika sätt bidrar till att förbättra både djurens och människornas livsvillkor – områden där vår forskning, kompetens och våra produkter kan göra stor skillnad.

Protect our future too

Kan ett varmare och mer skiftande klimat påverka våra sällskapsdjur?