Kontakt

Adresser
Postadress:
Box 6195
102 33 Stockholm

Besöksadress:
Gävlegatan 22, B4
113 30 Stockholm

Telefon
Växeln: 08-522 21 660
Fax: 08-549 007 18

Email
msdah.sweden@merck.com

Våra e-postadresser är i formatet förnamn.efternamn@merck.com

Om du har ett brådskande ärende, t.ex. en akut medicinsk fråga, vänligen ring oss.