Lunginflammation kan minska
mjölkproduktionen i den första
laktationen med upp till 525 kg mjölk4

Förebygg lunginflammation i din besättning.
Öka välbefinnandet, produktiviteten och det ekonomiska resultatet

En undersökning visar att 23-67% av kalvarna i en besättning kan ha lunginflammation utan att visa symtom (subklinisk lunginflammation). Andelen kalvar som har tydliga symtom (klinisk lunginflammation) ligger i genomsnitt på 11-16%. Här visar kalvarna symtom som hosta, rinnande ögon och nos eller sned huvudställning.

Lunginflammation har en negativ påverkan på ekonomin, djurvälfärden och produktiviteten i din besättning. Kontakta därför din veterinär och få reda på hur du kan upptäcka och förebygga subklinisk lunginflammation hos dina kalvar.

Potentiella konsekvenser av lunginflammation

 • Tillväxten reduceras med upp till 138 g per dag.2
 • Den orsakar nedsatt fortplantningsförmågan.3
 • Mjölkproduktionen i den första laktationen minskar med upp till 525 kg.4
 • Du upplever högre dödlighet i din besättning.3

Beräkningar av hur lunginflammation påverkar slaktkalvar

Lunginflammation kan ge en reducerad tillväxt på upp till 108 g per dag hos slaktkalvar. SEGES uppskattar att enbart 50 g reducerad tillväxt per dag kan ge ett ekonomisk tapp på upp till 150 kr. per kalv7.

Kontakta din veterinär för att få rutinmässig diagnostisering utförd

Avsaknaden av kliniska symtom och i vissa fall sent utvecklade symtom, gör subklinisk lunginflammation svår att upptäcka. Du ska därför prata med din veterinär om att få rutinmässig diagnostisering av lunginflammation utförd för att försäkra dig om att upptäcka lunginflammationen i de allra tidigaste stadierna.

MSD Animal Health rekommenderar diagnostisering och uppföljning minst två gånger per år och erbjuder en rad verktyg för diagnostisering av lunginflammation.

Läs om diagnostiseringsverktyg här

”Som lantbrukare får man en större arbetsglädje när man arbetar med friska djur. Inte bara sett ur en ekonomisk aspekt, utan också för att det är frustrerande att arbeta med djur som inte mår bra.”

Tre skäl till att fokusera på diagnostisering och att arbeta förebyggande

 • Genom diagnostisering av lunginflammation i ett tidigt stadie ökar du dina möjligheter att undvika akuta och kostsamma sjukdomsutbrott.
 • Genom förebyggande arbete minskar du förekomsten av lunginflammation och ökar därmed välbefinnandet, produktiviteten och ditt ekonomiska resultat 2-4.
 • Med effektiva diagnostiseringsverktyg kan du få värdefull kunskap om din besättning och hjälp att välja ut de bästa kalvarna till den framtida besättningen.

Fokusera på att arbeta förebyggande, effektivisera din tid och få samtidigt en större arbetsglädje när du jobbar med dina djur

Genom att få rutinmässig diagnostisering utförd, och därmed ligga i framkant i kampen mot lunginflammation i besättningen, ökar du sannolikheten att undvika långa och kostsamma sjukdomsförlopp.

Subklinisk lunginflammation kan ha inverkan på kalvarnas tillväxt, produktivitet och dödlighet. Kalvar som har haft ett längre sjukdomsförlopp producerar också mindre mjölk i den första laktationen. Även om din kalvbesättning ser frisk ut, kan kalvarna fortfarande ha lungskador i en sådan grad att det påverkar deras välbefinnande, tillväxt och framtida produktivitet.

Läs mer om potentiella diagnostiseringsverktyg för att upptäcka lunginflammation i din besättning

Välj ut din framtida besättning

Ultraljudsscanning är ett effektivt verktyg för att välja ut de bästa kalvarna till den framtida besättningen. Genom diagnostisering av lunginflammation får du därmed också värdefull kunskap om din besättning.

Fråga din veterinär om hur du kan ligga i framkant och därmed undvika lunginflammation i din besättning.

För att hjälpa din veterinär ställer MSD Animal Health diagnostiseringsverktyg till förfogande samt erbjuder resultatanalyser och individuella handlingsplaner för att förbättra hälsoläget på just din gård.

Var förberedd i kampen mot lunginflammation

Referenser

 1. Ollivet and Buczinski, Vet Clin Food Anim 32 (2016) 19–35: On-Farm Use of Ultrasonography for Bovine Respiratory Disease.
 2. Tajero & Bach, J. Ani Sci. (2016) 94: 5: 48: The Hidden Cost of a Hidden Disease: Growth Performance of Calves as Affected by Bovine Respiratory Disease Diagnosed Using Ultrasonography
 3. Teixeira et al, J. Dairy Sci. (2017) 100:2985–2991: Thoracic ultrasound assessment of lung consolidation at weaning in Holstein dairy heifers: Reproductive performance and survival.
 4. Dunn et al.J. Dairy Sci. (2018) 101 :5404–5410: The effect of lung consolidation, as determined by ultrasonography, on first-lactation milk production in Holstein dairy calves.
 5. Soberon & Amburgh, J. Anim. Sci. 2013.91:706–712, 2013: The effect of nutrient intake from milk or milk replacer of preweaned dairy calves on lactation milk yield as adults: A meta-analysis of current data
 6. Bareille et al. Renc. Rech. Ruminants, 2008, 15: Impact of respiratory disorders in young bulls during their fattening period on performance and profitability)
 7. SEGES: https://www.seges.dk/da-dk/fagomraader/kvaeg/raadgivning/baeredygtig-kalvekoed

SE-NON-221200002