Var väl förberedd i det förebyggande arbetet

mot lunginflammation hos kalvar

Kartlägg förekomsten av lunginflammation i din besättning

Genom att använda olika diagnostiseringsverktyg kan din veterinär undersöka förekomsten av lunginflammation i din besättning och upptäcka riskfaktorer för sjukdomsutbrott.

Du får därmed möjlighet att agera – vilket främjar välbefinnandet, produktiviteten och lönsamheten.

23-67% av kalvarna har sjukdomsrelaterade lungskador utan att visa symtom1.

Lunginflammation hos kalvar är i de flesta fall subklinisk, vilket betyder att kalvarna bara visar mycket svaga sjukdomssymtom eller inga alls. Det kan alltså finnas stora problem med lunginflammation i en besättning, även om du inte kan se det med blotta ögat.

Lunginflammation kan ge permanenta skador och inverka negativt på välbefinnandet, produktiviteten samt lönsamheten. Sjukdomen kan resultera i fördröjd tillväxt, reproduktionsproblem, sämre produktivitet senare i djurets liv och högre dödlighet 2-4.

MSD Animal Health fokuserar på att arbeta förebyggande
Läs mer om de potentiella konsekvenserna av lunginflammation hos kalvar

Diagnostiseringsverktyg för subklinisk lunginflammation

För undersökning av sjukdom utan tydliga tecken erbjuder MSD Animal Health din veterinär två verktyg: blodprov och ultraljudsscanning. Kontakta din veterinär för att få din besättning undersökt.

Blodprov: BRD QuickScan Serologi

 1. Veterinären tar prover på 10 kalvar (minst 3 månader gamla).
 2. Proverna skickas till ett laboratorium där antikroppsnivåer i blodet analyseras.
 3. I proverna analyseras några av de vanligaste orsakerna till lunginflammation hos kalvar.
 4. Efter 4-5 veckor får din veterinär analyssvaren.
 5. I samråd med veterinären bestämmer ni vad nästa steg bör vara.

Enbart blodprover ger inte alla svar. De bör kombineras med annan fakta så som den aktuella sjukdomsbilden på gården, prover från nossvabb, lungsköljning eller obduktion av döda kalvar.

Blodproverna kan påvisa närvaro av följande luftvägsvirus och bakterier: BRSV, BCoV, Parainfluensa-3, Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida och Mycoplasma bovis.

Ultraljudsscanning av lungorna

 1. Veterinären utför ultraljudsscanning av lungorna.
 2. Ultraljudsscanningen visar förekomst av lungförändringar och i vilken åldersgrupp dessa förändringar startar.
 3. I samråd med veterinären bestämmer ni vad nästa steg bör vara.
 4. Ultraljudsscanning ger även vägledning vid valet av kalvar till den framtida besättningen.

Med ultraljudsscanning kan du upptäcka de tidiga lungskadorna och med den kunskapen kan du agera innan skadorna blir för allvarliga. Att använda ultraljudsscanning ger dig också möjlighet att välja ut de bästa kalvarna till den framtida besättningen, då kalvar med lungförändringar kan få försämrad produktivitet senare i livet.

Kontakta din veterinär och få din besättning undersökt.

Kom ihåg att ha koll på de synliga tecknen

Det är viktigt att känna till och upptäcka de tidiga tecknen på lungförändringar, som till exempel rinnande ögon och nos. En systematisk genomgång av kalvarna, till exempel med hjälp av MSD Animal Healths scoringkriterier, kan hjälpa dig så att dina kalvar får behandling i god tid, för att därmed förhindra ett potentiellt sjukdomsutbrott.

Känner du inte till MSD Animal Healths scoringkriterier kan du kontakta din veterinär och få mer information.

Förebyggande arbete byggt på en välgrundad handlingsplan är en av nycklarna till hög produktivitet i din besättning

Baserat på besök och diagnostiska undersökningar kan din veterinär bilda sig en uppfattning om förekomsten av sjukdom i din besättning. Med den kunskapen i ryggen går det att ta fram en specifik handlingsplan och planera de förebyggande insatserna som gör störst nytta på just din gård.

En sådan handlingsplan kan till exempel innehålla rådgivning gällande stallventilation, gruppindelning, utfodring och vaccinationsprogram.

Så kan MSD Animal Health hjälpa till

Diagnostisering, hjälp med provtagning och analyser, samt efterföljande handlingsplan är några av de tjänster som MSD Animal Health erbjuder i samarbete med din veterinär. MSD Animal Health erbjuder även din veterinär utbildning i användning av ultraljudsscanning.

Efter provtagning skickas blodproverna till MSD Animal Healths laboratorium i Boxmeer (Holland), där de analyseras.

Se siffror på de potentiella konsekvenserna av lunginflammation i din besättning


Referenser

 1. Ollivet and Buczinski, Vet Clin Food Anim 32 (2016) 19–35: On-Farm Use of Ultrasonography for Bovine Respiratory Disease.
 2. Tajero & Bach, J. Ani Sci. (2016) 94: 5: 48: The Hidden Cost of a Hidden Disease: Growth Performance of Calves as Affected by Bovine Respiratory Disease Diagnosed Using Ultrasonography
 3. Teixeira et al, J. Dairy Sci. (2017) 100:2985–2991: Thoracic ultrasound assessment of lung consolidation at weaning in Holstein dairy heifers: Reproductive performance and survival.
 4. Dunn et al.J. Dairy Sci. (2018) 101 :5404–5410: The effect of lung consolidation, as determined by ultrasonography, on first-lactation milk production in Holstein dairy calves.

SE-NON-221200003


BRD Ultralydsscanning