Instruktionsvideor för IDAL® – IDAL® Instruction videos

IDAL® beskrivning
IDAL® specifications

Vaccination i grisningsavdelningen
Vaccination in the farrowing unita

Vaccination i slaktsvinsavdelning ock vuxna djur
Vaccination in the finisher unit and adult animals

Förbered din IDAL®
Preparing your IDAL®

Vaccination i tillväxtstallet
Vaccination in the weaner section

Rengöring och underhåll av IDAL®
Cleaning and maintenance of the IDAL®

Servicevideor för IDAL® – IDAL® Service videos

IDAL® Service Center Svenska
IDAL® Service Center English

Vil du veta mere?

Kontakta mig om du vill veta mer om nålfri, intradermal vaccination med IDAL®:

SE-IDA-220300001