Valpsjuka

Valpsjuka är spridd över hela världen. Det är en livshotande sjukdom. Inkubationstiden, d v s tiden från det att hunden smittas till dess sjukdomssymtom uppträder, är 3-6 dagar. Hundar i alla åldrar kan drabbas av valpsjuka. Sjukdomen ger hög feber under några dagar. Kräkningar, diarré och sekretflöde från ögon och nos börjar sedan att uppträda. Hunden tappar aptiten och kan senare också få sekundära bakteriella infektioner. Smitta sprids genom luften till andningsvägarna, men också genom munnen via kontakt med smittade djur eller föremål som en smittbärande hund varit i kontakt med.

Sekundära lidanden kan utvecklas, såsom lunginflammation och ögoninflammation. Hunden får en fuktig hosta och sekretflöde från nos och ögon. Enstaka hundar drabbas av en akut hjärninflammation som medför kram­per och dålig koordinationsförmåga eller förlamning. Sådana neurologiska symtom kan uppträda veckor eller månader efter ett skenbart tillfrisknande.

I ett senare stadium av valpsjuka drabbas hunden ofta av hornhinneinflammation med sår på hornhinnan eller förhårdnad av trampdynorna. Ibland utvecklas också krampanfall. Överlev­ande hundar riskerar permanent nedsatt syn och luktsinne samt neurologiska skador.

Det har hänt att sjukdomen inte har diagnosticerats i de fall då bara få och lindriga symtom förekommit eller förbisetts.

Smittorisk

Risken för utbrott av valpsjuka i Sverige är för tillfället mycket låg. Några fall inträffar varje år och då alltid på ovaccinerade hundar. Utbrott förekommer ibland i grannländerna. Det sker inte så ofta, något vi i stor utsträckning kan tacka vaccinerna för.

Valpsjuka kan drabba hundar i alla åldrar, men ses oftast hos unga, ovaccinerade hundar eller äldre djur som saknar tillräcklig immunitet genom otillräcklig vaccinering.

Valpsjukevirus är specifikt för hund. Det kan inte infektera människor. Däremot kan t ex mink, räv, iller och säl drabbas av sjukdomen och kan även som smittbärare upprätthålla infektionen i ett geografiskt område.

För mer information se fass.se:

Vaccin mot valpsjuka, hepatit och sjukdom orsakad av parvovirusinfektion

http://www.fass.se/LIF/produktfakta/artikel_produkt.jsp?NplID=19910620000053&DocTypeID=4&UserTypeID=1

Vaccin mot valpsjuka, hepatit och sjukdom orsakad av parvovirusinfektion och parainfluensa hos hundar

http://www.fass.se/LIF/produktfakta/artikel_produkt.jsp?NplID=19950224000028&DocTypeID=4&UserTypeID=1