TBE (Tick-borne encephalitis)

Till skillnad från borrelios och ehrlichios orsakas TBE av ett virus, Tick-borne Encephalitisvirus. Hundar med TBE visar ofta symptom som skakningar, vinglighet och feber. TBE har diagnostiserats ett fåtal gånger hos hund i Sverige.

Andra infektioner som är fästingburna men som inte diagnostiseras ofta hos våra svenska hundar är babesios, bartonellos och olika rickettsioser.

Borrelia och TBE hos människa

Den viktigaste reservoaren för både Borrelia-bakterier och TBE-virus i Sverige är smågnagare och näbbmöss och den viktigaste vektorn är Ixodes ricinus, åtminstone vad vi vet nu.
Borrelia-bakterier är funna i alla populationer av fästingar man undersökt och förmodligen är de ständiga följeslagare till fästingarna. Det är viktigt att inleda behandlingen med antibiotika i ett tidigt skede.

TBE (Tick-Borne Encephalitis) är ett virus som orsakar fästingöverförd encefalit. Även om det inträffar betydligt färre sjukdomsfall av TBE bland människor, jämfört med borrelios, så kan sjukdomsförloppet, speciellt för äldre personer som infekterats, vara synnerligen svårartat och ibland dödligt.

För människor finns vaccin mot TBE-virus.