Stelkramp (Tetanus)

Stelkramp är en mycket fruktad sårinfektion, som förorsakar mycket lidande. Lyckligtvis är det relativt ovanligt att hästar drabbas av denna sjukdom, eftersom de flesta hästar är skyddade genom vaccination.
En stelkrampsdrabbad häst blir stel i kroppen (notera att stelheten också kan bero på annat sjukdomstillstånd). Hästen intar ofta en typisk ”sågbocksställning” med sträckta ben, lyft svans och uppresta öron. Den sjuka hästen får senare svårt att stå, och måste därför ibland placeras i hängmatta. Ett typiskt tecken är också att ögats blinkhinna faller fram. En dyrbar intensivvård med bl. a. lugnande och kramplösande mediciner kan krävas under lång tid. En häst som drabbas av stelkramp måste stå tyst och mörkt.


Smittorisk

Sjukdomen, som orsakas av en jordbakterie, kan ta från några dagar upp till flera veckor eller längre tid på sig innan den bryter ut. Kommer sporer från denna bakterie in i hästen via ett sår, växer bakterierna och producerar ett gift – stelkrampstoxin. Hästar med sticksår på benen, livmoderinflammation eller öppna kastrationssår är särskilt utsatta.
Prognosen är dålig för drabbade individer. Insjuknade hästar som fortfarande kan stå upp har störst chans att överleva. En häst som överlevt sjukdomen kan drabbas igen.
Stelkrampsvaccination ger ett gott och långvarigt skydd.

För mer information se fass.se:

Vaccin mot stelkramp hos häst

http://www.fass.se/LIF/produktfakta/artikel_produkt.jsp?NplID=19910201000014&DocTypeID=4&UserTypeID=1Vaccin mot hästinfluensa och tetanus

http://www.fass.se/LIF/produktfakta/artikel_produkt.jsp?NplID=19991119000273&DocTypeID=4&UserTypeID=1

http://www.fass.se/LIF/produktfakta/artikel_produkt.jsp?NplID=20010629000279&DocTypeID=4&UserTypeID=1