Smittsam leverinflammation – HCC (Hepatit)

Smittsam leverinflammation – HCC (Hepatitis contagiosa canis) – är en fruktad sjukdom. Virus angriper hundens lever och slemhinnor. Sjukdomen sprids direkt eller indirekt genom kontakt med urin, avföring, saliv, matskålar och redskap, men också via skötare. Hundar som haft HCC kan utsöndra virus med urinen i flera månader och t o m upp till ett år.

Inkubationstiden är 4-7 dagar. Till att börja med får hunden hög feber, ökad törst, sekretflöde från ögon och nos, samt blödningar från slemhinnorna. I allvarligare fall kan vätskeutträde i vävnaderna förekomma.

Hos valpar kan sjukdomen förlöpa mycket snabbt. Inom loppet av några dygn kan valpen vara död. Hos vuxna hundar sker vanligtvis ett spontant tillfrisknande efter 5-10 dygn. Under denna period kan det uppstå en grumling av ögats hornhinna som färgas blågrå (”blue eye”). Detta tillstånd försvinner oftast efter 3-4 dagar, men kan hålla i sig i flera veckor.

Smittorisk

HCC-virus kan överleva flera månader i hundens omgivning. Rävar smittas också och får då hjärnhinneinflammation. Alla hundar bör vaccineras mot smittsam leverinflammation.

Människor smittas ej.

För mer information se:

Vaccin mot valpsjuka, hepatit och sjukdom orsakad av parvovirusinfektion

http://www.fass.se/LIF/produktfakta/artikel_produkt.jsp?NplID=19910620000053&DocTypeID=4&UserTypeID=1

Vaccin mot valpsjuka, hepatit och sjukdom orsakad av parvovirusinfektion och parainfluensa hos hundar

http://www.fass.se/LIF/produktfakta/artikel_produkt.jsp?NplID=19950224000028&DocTypeID=4&UserTypeID=1