Kvarka

Kvarka är en fruktad akut infektionssjukdom som också är anmälningspliktig. Sjukdomen orsakas av bakterien Streptococcus equi. Den kan bryta ut efter en tidigare genomgången virusinfektion, men även stress, transporter, miljöbyten etc kan utlösa kvarka hos häst. Bakterier är mycket motståndskraftig och kan överleva i t ex smuts på boxinredningar i flera månader.

Den klassiska symtombilden för kvarka är svullna lymfknutor i huvud/halsregionen, varigt näsflöde, hosta och feber. Ofta öppnar sig bölderna i lymfknutorna mellan ganascherna. Sjukdomen kan också förlöpa med betydligt lindrigare symtom, t ex enbart näsflöde eller hosta, och påminner då om en förkylning. Hästarna kan dock bli mycket sjuka och följdsjukdomar är inte ovanliga. En sådan kallas kastad kvarka, vilket innebär att bakterien kan spridas med blodet till inre organ och där orsaka bölder. En del hästar kan även få en överkänslighetsreaktion, vilket medför en höggradig vätskeansamling i kroppen kallat anasarka.


Smittorisk

Kvarka är mycket smittsamt. Kontaktsmitta sker lätt mellan djur och via krubbor och persedlar. Även människor kan smitta hästar genom att bakterier finns på t ex kläder eller otvättade händer.

Bakterien förekommer i böldinnehåll, svalget och i nässekret hos smittade hästar. Forskning har visat att bakterien inte alltid hittas vid provtagning, även om hästen är smittad. Om hästen visar symtom som tyder på kvarka men där provsvaret är negativt, det vill säga att bakterien inte hittats, bör man likväl för säkerhets skull hantera sjukdomen som om det vore kvarka konstaterat. Kvarka smittar inte människor.

Kvarka är en anmälningspliktig sjukdom som orsakar djurlidande och i många fall också svåra ekonomiska konsekvenser för stall- och hästägaren.

Regelverket säger, att stall med sjuk häst skall hållas isolerat intill dess att minst 20 dygn har förflutit från det att ingen häst längre visar smittförande symptom. Om sjuka hästar har flyttats till isoleringsstall ska det stall varifrån hästarna flyttades hållas isolerat i 10 dagar, under förutsättning att inga kvarvarande hästar insjuknat.

En häst som haft kvarka blir inte immun, utan kan återfå sjukdomen.

Det är mycket viktigt att noggrant rengöra hela stallet och all utrustning efter genomgånget kvarkautbrott.

För mer information se fass.se:

Vaccin mot kvarka

http://www.fass.se/LIF/produktfakta/artikel_produkt.jsp?NplID=20040507000022&DocTypeID=4&UserTypeID=1