Kennelhosta

Parainfluensa och bordetella är de två klart vanligaste orsakerna till vad man populärt kallar kennelhosta. Resterande fall orsakas av andra virusinfektioner eller bakterier.

Kennelhosta är inte i sig en livshotande sjukdom, men hos små valpar, äldre, nedsatta eller nyopererade djur bör man ta sjukdomen på stort allvar.

Smittan överförs med luftburna droppar från hostande hundar, smittorisken är större vid tillfällen då många hundar från olika miljöer samlas. Inkubationstiden är som regel 4-10 dagar.

Symptom på smittsam kennelhosta hos hund karaktäriseras av plötsliga anfall av hård hosta, ofta följt av kräkningsförsök. Hostattackerna utlöses ofta av ett ryck i halsbandet, upphetsning eller inandning av kylig luft. Det kan låta som om hunden fått något i halsen. Även feber och dålig aptit förekommer ibland.

Virusinfektioner kan inte behandlas, men i regel försvinner symp¬tomen efter 1-2 veckor. Bakterieinfektioner som bordetella kan ibland behöva behandlas med antibiotika.

Smittorisk

Parainfluensa och bordetella är båda mycket smittsamma sjukdomar. Överföring av smitta till andra hundar via människor eller andra djur är mindre sannolikt för parainfluensa, eftersom viruset överlever mycket kort tid utanför värddjuret. Bordetella kan i sällsynta fall överföras till katter och i mycket sällsynta fall till människor med nedsatt immunförsvar.

Risken att smittas med kennelhosta är alltid störst bland hundar som har stor kontaktyta med andra hundar. Det är speciellt viktigt att vaccinera hundar i dessa riskgrupper.

MSD Animal Health har vacciner mot parainfluensa och kombinationsvaccin mot parainfluensa och bordetella. Prata med din veterinär om du vill veta mer om vaccination mot kennelhosta.