Kattsnuva

Infektioner i kattens luftvägar med symtom i form av snuva, rinnande ögon, sår i munnen och svalget, luftrörskatarr och lunginflammation brukar sammanfattande kallas ”kattsnuva” och ibland också ”kattinfluensa”.

Sjukdomen orsakas huvudsakligen av kattens herpesvirus (rhinotracheitvirus) och/eller kattens calicivirus. Sjukdomen debuterar med nysningar, nedsatt aptit och feber. Senare under sjukdomsförloppet kan ögoninfektioner och snuva, andningsbesvär och hosta förekomma.

Kattsnuva drabbar mest unga katter. Dödligheten är hög om katten inte får intensivbehandling. Om en dräktig katt drabbas av en herpesinfektion kan den förorsaka abort eller missbildning av foster. Kattungar som antingen är smittade under fosterstadiet eller under den första levnadsveckan dör ofta tidigt.

Sjukdomen bryter oftast ut och sprids på ställen där många katter möts, t ex i kattuppfödningar, på kattpensionat och utställningar.

Katten kan också få en kronisk form av kattsnuva – den blir s k symtomfri bärare av sjukdomen. Ofta har ett sådant djur inga synliga tecken på sjukdom, men utsöndrar virus i månader eller år. En sådan katt är naturligtvis en stor smittfara för andra katter.

Kattsnuvevirus smittar inte människor.

För mer information se fass.se:

Vaccin mot sjukdom orsakad av parvo-, rhinotracheit- och calicivirus hos katt

http://www.fass.se/LIF/produktfakta/artikel_produkt.jsp?NplID=19950224000011&DocTypeID=4&UserTypeID=1