Kattpest

Kattpest är en vanlig och mycket smittsam sjukdom hos katter i alla åldrar. Sjukdomen ger hög dödlighet. Kattpest orsakas av ett parvovirus. Virus sprids genom kontakt med infekterade katter, främst via urin och avföring. Inkubationstiden är 4-6 dagar. Katter kan utsöndra virus i avföringen ca 1,5 månad efter infektion. Men de blir inte kroniska bärare eller utsöndrare av virus.

Den maternella immuniteten mot kattpest – det skydd som kattungen får via modersmjölken – avtar med tiden för att vid 2-3 månaders ålder inte ge ett tillräckligt skydd.

Sjukdomen bryter ut plötsligt med hög feber, matvägran, slöhet, diarré och kräkningar, något som så småningom kan leda till döden på grund av vätskeförlust. Kattpestens virus förstör de vita blodkropparna och infekterade katter kan därför drabbas av allvarliga följdsjukdomar.
Parvovirus är mycket motståndskraftigt. Det kan överleva de flesta desinfektionsmedel och hög temperatur. På grund av denna anmärkningsvärda motståndskraft kan virus överleva utanför värddjuret under långa perioder – ända upp till ett år.

Kattpest förekommer ofta i vårt land. Regionala sjukdomsutbrott är inte ovanliga. Alla katter riskerar att smittas. Även innekatter kan smittas av kattpest och t o m vara extra utsatta, eftersom deras levnadssätt hindrar utveckling av naturlig immunitet. Kattungar är mest känsliga för virusinfektioner, speciellt de kattungar som inte har fått något antikroppsskydd via modersmjölken. Detta första skydd får kattungen om den diar normalt och om moderkatten själv har bildat immunitet, antingen via naturlig infektion eller vaccination.

Kattpestvirus smittar inte människor.

För mer information se fass.se:

Vaccin mot sjukdom orsakad av parvo-, rhinotracheit- och calicivirus hos katt

http://www.fass.se/LIF/produktfakta/artikel_produkt.jsp?NplID=19950224000011&DocTypeID=4&UserTypeID=1