Infektion med hundens parvovirus

Parvovirus har funnits i Sverige sedan 1980. Parvovirus är ett av de minsta virus man känner till. Det är stabilt i närvaro av många ämnen som förstör de flesta andra sjukdomsalstrande virus. Om parvovirus en gång fått fäste i omgivningen, t ex i en kennel, är det mycket svårt att bli av med.

En infekterad hund utsöndrar virus med avföringen och smittar på så sätt andra hundar. Virusspridning sker under en kort tid då den smittade hunden ännu inte börjat visa tydliga symtom på sjukdomen. Inkubationstiden är 3-14 dagar vid smitta mellan hundar. De första symtomen visar sig främst som kräkningar samt diarré och hunden kan få allvarlig vätskeförlust.

Valpar som smittas tidigt kan drabbas av hjärtmuskelskador. Dödligheten varierar, men är vanligare hos valpar.


Smittorisk

Sjukdom orsakad av infektion med parvovirus kan drabba hundar oavsett ålder. Unga valpar är mest känsliga. Djur kan fungera som ”friska bärare” av virus. Parvovirus är mycket eller t o m extremt smittsamt och utsöndras i stora mängder med diarré och kräkningar. Virus kan också utsöndras någon eller några dagar innan djuret får tydliga symtom. En människa kan gå genom en kennel – där parvovirus finns – få smitta på sina skor eller kläder, och kan på detta sätt föra virussmittan med sig till en annan miljö med mottagliga hundar. Revaccination årligen eller vartannat år mot parvovirusinfektion är en god regel.

Hundens parvovirus kan inte smitta människor.

För mer information se fass.se:

Vaccin mot valpsjuka, hepatit och sjukdom orsakad av parvovirusinfektion

http://www.fass.se/LIF/produktfakta/artikel_produkt.jsp?NplID=19910620000053&DocTypeID=4&UserTypeID=1

Vaccin mot valpsjuka, hepatit och sjukdom orsakad av parvovirusinfektion och parainfluensa hos hundar

http://www.fass.se/LIF/produktfakta/artikel_produkt.jsp?NplID=19950224000028&DocTypeID=4&UserTypeID=1

Vaccin mot parvovirusinfektion och parainfluensa hos hund

www.fass.se/LIF/produktfakta/artikel_produkt.jsp?NplID=19981229000027&DocTypeID=4&UserTypeID=1

Vaccin mot sjukdom orsakad av parvovirusinfektion

http://www.fass.se/LIF/produktfakta/artikel_produkt.jsp?NplID=19910620000015&DocTypeID=4&UserTypeID=1