Hästinfluensa

Hästinfluensa ger tydliga symtom och orsakar ofta allvarliga följdverkningar. Tiden mellan smitta och sjukdom är normalt ett par dagar, upp till en vecka.
Symtomen börjar med en temperaturstegring, ibland upp till 41ºC. Hästen blir hängig, den rör sig stelt och visar ömhet i muskulaturen. Efter något dygn uppträder en typisk, torr och skrällande hosta. Dessa symtom varar som regel några dagar upp till en vecka. En ny temperaturstegring visar sig inte sällan efter en tid. Då har sjukdomen kommit in i en andra fas, som orsakas av bakterier (sekundärinfektion). I detta stadium är veterinären ofta tvungen att behandla med antibiotika.
Det är viktigt, att hästen får vila ordentligt under och efter influensainfektionen.
Veterinären är skyldig att anmäla hästinfluensafall till myndighet.


Smittorisk

Sjukdomen sprids via luften. I allmänhet är en häst smittförande under cirka en vecka, men den kan även föra över smitta under en längre period.
Sjukdomen ger som regel inga bestående skador, men smittsamheten är mycket hög och infekterade hästar behöver lång konvalescens.
För att erhålla ett fullvärdigt skydd, är det väsentligt att samtliga hästar i ett stall är vaccinerade. Då hästinfluensa bryter ut i ett stall, där antingen alla hästar saknar immunitet eller där bara en minoritet är immuna, insjuknar oftast samtliga hästar. Stallar, där samtliga individer är vaccinerade kan förbli friska eller endast drabbas av en mycket lindrigare form av sjukdomen. En allmän rekommendation är att samtliga hästar vaccineras.
Smittade, ovaccinerade hästar utsöndrar mer virus än vaccinerade hästar, något som ger ödesdigra konsekvenser i otillräckligt vaccinerade stallar. Stallet kan behöva stängas och isoleras under lång tid.
Det är mycket viktigt, att man vid vaccination använder ett modernt vaccin som är uppdaterat med de senaste, relevanta influensastammarna.Vaccin mot hästinfluensa

http://www.fass.se/LIF/produktfakta/artikel_produkt.jsp?NplID=19991119000266&DocTypeID=4&UserTypeID=1

http://www.fass.se/LIF/produktfakta/artikel_produkt.jsp?NplID=20010629000019&DocTypeID=4&UserTypeID=1

Vaccin mot hästinfluensa och tetanus

http://www.fass.se/LIF/produktfakta/artikel_produkt.jsp?NplID=19991119000273&DocTypeID=4&UserTypeID=1

http://www.fass.se/LIF/produktfakta/artikel_produkt.jsp?NplID=20010629000279&DocTypeID=4&UserTypeID=1

Vaccin mot hästinfluensa och ekvint herpesvirus

http://www.fass.se/LIF/produktfakta/artikel_produkt.jsp?NplID=20010518000076&DocTypeID=4&UserTypeID=1