Hästhosta/s.k. virusabort

Hästens herpesvirus (EHV) förekommer i flera former (serotyper) varav EHV-1 och EHV-4 är de vanligaste. Virus sprids via andningsluften. Rekommendationen är att vaccinera dräktiga ston mot EHV-1.
Veterinären är skyldig att anmäla EHV-1-fall till myndighet.


EHV-1

EHV-1-infektion kan ge olika symtom: Övre luftvägsinfektion, abort hos dräktiga
ston eller neurologiska symtom. Abort sker oftast i sjunde eller åttonde dräktig-
hetsmånaden.

EHV-4

Infektion med hästens herpesvirus EHV-4 är tämligen vanlig. Sjukdomen, som kallas hästhosta, ger ofta lindrig infektion i övre luftvägarna. Även detta virus anses kunna orsaka abort i enstaka fall.


Smittorisk EHV-1

Vid abort är det fölet som angrips av virus. Stoet är vanligen opåverkat under dräktigheten. Om stoet inte kastar sitt föl, kan det födas med infektion i kroppen. Fölet är i så fall ofta i dålig kondition. Inte sällan dör fölet efter några dagar.
Vid kastning är foster, efterbörd och fostervätskor kraftigt infekterade med EHV-1. Flytningar från stoet t.o.m. första brunsten kan vara smittförande. Av denna anledning rekommenderas att stoet betäcks först på andra brunsten efter kastning.
Virus kan också angripa icke dräktiga hästar genom att det orsakar övre luftvägsinfektion. Virus kan även ge neurologiska skador. De neurologiska skadorna är oftast allvarliga, men lyckligtvis inte så vanliga.


Smittorisk EHV-4

De flesta hästar som är över sex månader har träffat på detta virus, som oftast ger upphov till en lindrig infektion i övre luftvägarna.

Vaccin mot hästinfluensa och ekvint herpesvirus

http://www.fass.se/LIF/produktfakta/artikel_produkt.jsp?NplID=20010518000076&DocTypeID=4&UserTypeID=1