Erlichia (eg. Erlichios)

Den ehrlichia-art som infekterar hundar i Sverige och orsakar granulocytär ehrlichios, tillhör gruppen Ehrlichia (Anaplasma) phagocytophila. Vid akut ehrlichios får hunden ofta hög feber, tappar aptiten och blir slö. Många hundar som infekteras av Ehrlichia-bakterien blir inte sjuka, utan infektionen går över av sig själv.