Borrelia (eg. borrelios)

Borrelios, ”Lyme borreliosis” orsakas av flera olika arter av Borrelia som hör till Borrelia burgdorferi sensu lato-komplexet. Vid borrelios förekommer ofta symptom från muskulatur, ben och leder som exempelvis hälta. Infektionen kan, enligt litteraturen, även ge upphov till en rad diffusa symptom som feber, avmagring och CNS-störningar. Den karakteristiska hudförändring (erytema migrans) som ofta ses vid human borrelios har inte rapporterats från hund.

Borrelia och TBE hos människa

Den viktigaste reservoaren för både Borrelia-bakterier och TBE-virus i Sverige är smågnagare och näbbmöss och den viktigaste vektorn är Ixodes ricinus, åtminstone vad vi vet nu.
Borrelia-bakterier är funna i alla populationer av fästingar man undersökt och förmodligen är de ständiga följeslagare till fästingarna. Det är viktigt att inleda behandlingen med antibiotika i ett tidigt skede.

TBE (Tick-Borne Encephalitis) är ett virus som orsakar fästingöverförd encefalit. Även om det inträffar betydligt färre sjukdomsfall av TBE bland människor, jämfört med borrelios, så kan sjukdomsförloppet, speciellt för äldre personer som infekterats, vara synnerligen svårartat och ibland dödligt.

För människor finns vaccin mot TBE-virus.