Länkar

FASS.se om Djurläkemedel

http://www.fass.se/LIF/home/index.jsp?UserTypeID=1

Jordbruksverket

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djurveterinar.4.7502f61001ea08a0c7fff33702.html

Läkemedelindustriföreningen (LIF)

http://www.lif.se/Lankar/lankar.asp

Sveriges Veterinärförbund

http://www.svf.se

Svenska Kennelklubben (SKK)

http://www.skk.se

Sveriges Kattklubbars Riksförbund (Sverak)

http://www.sverak.se

Agria

http://www.agria.se

Sveland

http://www.sveland.se

Folksam

http://www.folksam.se/forsakring/index.htm

If

http://www.if.se/web/se/private.nsf/noframes/F629E353E45DC4F7C1256EBB00454BAB

Svenska Djursjukhusföreningen

http://www.djursjukhusforeningen.com/

RAID

http://www.raid.se

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)

http://www.slu.se

Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA)

http://www.sva.se/dok/822.html

Från SVA har vi även hämtat en bra broschyr om sk. Zoonoser – sjukdomar som är överförbara mellan djur och människa. Se längre ned på denna sida.