Värt att veta

Var rädd om din katt


Vaccination av katten är en självklarhet för den ansvarsfulle kattägaren. Katter i Sverige vaccineras mot kattpest och kattsnuva. Vissa katter vaccineras även mot rabies. Läs här mer om vaccination och sjukdomarna.


Innekatter

Det är viktigt att även innekatter vaccineras, då de i motsats till utekatter inte utsätts för naturlig smitta, som kan underhålla en viss immunitet. Den oskyddade innekatten kan plötsligt exponeras för smitta och insjukna, genom att du själv dragit hem smitta via avföring och urin som kan ha fastnat på skorna. En ovaccinerad innekatt som ska inackorderas på kattpensionat löper stor risk att drabbas av kattsnuva.


Att tänka på inför vaccinationen

Katten ska vara frisk vid vaccinationstillfället. Inälvsmaskar och deras larver kan påverka immunsystemet och leda till ett sämre vaccinationsskydd. Det kan därför vara klokt att avmaska katten ca en vecka före vaccination vid misstanke om parasitinfektion. Avmaskningsmedlet Axilur vet. tar bort inälvsmaskarna och deras larvstadier. Läkemedlet finns receptfritt på apotek.


Återvaccination och intyg

Efter grundvaccination måste katten återvaccineras för att bibehålla det viktiga skyddet. Genom att spara vaccinationsintyget kan du och din veterinär följa kattens vaccinationsstatus. Ta därför med intyget vid varje vaccinationstillfälle.


Sjukdom trots vaccination

Det finns inget vaccin som kan garantera ett fullständigt skydd mot sjukdom. Trots att Intervets vacciner ger ett optimalt skydd, kommer det alltid att finnas katter som helt enkelt inte kan bilda en tillräcklig mängd antikroppar. Det finns mer än en orsak till ett sådant bristande svar på vaccinationen.

De antikroppar som kattungen får i sig via modersmjölken kan störa utvecklingen av de nya antikroppar som kattungens eget immunsystem ska bilda som en reaktion på vaccineringen. Vissa katter kan sakna tillräcklig förmåga att producera antikroppar. De är vad man kallar immunologiskt inkompetenta. Dålig immunokompetens kan också ses hos katter som vid vaccinationstillfället har någon sjukdom. Om en katt vaccineras under inkubationstiden kan sjukdom ändå bryta ut, eftersom det tar ett antal dagar innan ett tillräckligt vaccinationsskydd har bildats. Det är därför viktigt att katten är frisk vid vaccinationstillfället.

Vissa läkemedel kan också hämma immunsystemet och ge ett sämre vaccinationsskydd. Det vanligaste läkemedlet i denna grupp är kortison. En stor parasitbörda anses också kunna försämra vaccinationseffekten. Kattpest och kattsnuva är virussjukdomar. Virussjukdom går inte att bota när den väl brutit ut. En katt med virusinfektion måste därför ges understödjande behandling med vila, näringstillförsel och eventuellt antibiotika mot bakteriella följdsjukdomar.


Biverkningar

All läkemedelsanvändning är förknippad med risk för biverkningar. Det gäller även vaccination av djur. Biverkningar kan uppstå hos vissa individer oberoende av kön, ålder eller rastillhörighet. En svullnad vid injektionsstället, hastigt uppsvullet huvud, uppsvullna läppar eller öronlappar, liksom knottror i huden och allmän klåda, ”nässelfeber”, är tecken på överkänslighetsreaktion med vätskeutträde från blodkärlen. Illamående, kräkningar och diarré är andra kända överkänslighetsreaktioner efter vaccination. Sådana tecken på överkänslighet kan förekomma. En till tio av tusen individer tycks drabbas. Symtomen avklingar oftast utan åtgärd inom ett dygn. I sällsynta fall kan reaktionen kräva veterinärvård.

Det är viktigt att djuret inte är stressat eller stressas vid vaccinationstillfället och de närmaste dagarna därefter. Ett djur som exempelvis ogärna låter sig transporteras i bil bör ges någon timmes frist, under lugna och trygga förhållanden, före en eventuell biltransport från den plats där vaccinationen skett.

För mer information se fass.se:

Vaccin mot sjukdom orsakad av parvo-, rhinotracheit- och calicivirus hos katt

http://www.fass.se/LIF/produktfakta/artikel_produkt.jsp?NplID=19950224000011&DocTypeID=4&UserTypeID=1