Värt att veta

Var rädd om din hund

Vaccination av hunden är en självklarhet för den ansvarsfulle hundägaren. Hundar i Sverige vaccineras främst mot valpsjuka, infektion med parvovirus, smittsam leverinflammation (HCC) och infektion med parainfluensavirus (kennelhosta). Vissa hundar vaccineras även mot leptospiros och rabies. Läs här mer om vaccination och sjukdomarna.


Att tänka på inför vaccinationen

Hunden ska vara frisk vid vaccinationstillfället. Inälvsmaskar och deras larver kan påverka immunsystemet och leda till ett sämre vaccinationsskydd. Det kan därför vara klokt att avmaska hunden ca en vecka före vaccination vid misstanke om parasitinfektion. Avmaskningsmedlet Axilur vet. tar bort inälvsmaskarna och deras larvstadier. Läkemedlet finns receptfritt på apotek.


Återvaccination och intyg

Efter grundvaccination måste hunden återvaccineras för att bibehålla det viktiga skyddet. Genom att spara vaccinationsintyget kan du och din veterinär följa hundens vaccinationsstatus. Ta därför med intyget vid varje vaccinationstillfälle.


Sjukdom trots vaccination

Det finns inget vaccin som kan garantera ett fullständigt skydd mot sjukdom. Trots att Intervets vacciner ger ett optimalt skydd, kommer det alltid att finnas hundar som helt enkelt inte kan bilda en tillräcklig mängd antikroppar. Det finns mer än en orsak till ett sådant bristande svar på vaccinationen.

De antikroppar som valpen får i sig via modersmjölken kan störa utvecklingen av de nya antikroppar som valpens eget immunsystem ska bilda som en reaktion på vaccineringen. Vissa hundar kan sakna tillräcklig förmåga att producera antikroppar. De är vad man kallar immunologiskt inkompetenta. Dålig immunokompetens kan också ses hos hundar som vid vaccinationstillfället har någon sjukdom. Om en hund vaccineras under inkubationstiden kan sjukdom ändå bryta ut, eftersom det tar ett antal dagar innan ett tillräckligt vaccinationsskydd har bildats. Det är därför viktigt att hunden är frisk vid vaccinationstillfället.

Vissa läkemedel kan också hämma immunsystemet och ge ett sämre vaccinationsskydd. Det vanligaste läkemedlet i denna grupp är kortison. En stor parasitbörda anses också kunna försämra vaccinationseffekten.


Vaccination av dräktiga tikar

En tik som har parats och blivit dräktig, utan att ha blivit regelrätt vaccinerad, kan vaccineras under dräktigheten. På så sätt tillförsäkras tiken och hennes blivande valpar ett initialt infektionsskydd. Antikroppar, som tiken bildar efter vaccination, kommer att finnas i modersmjölken och valparna blir under diandet passivt immuniserade under de första levnadsveckorna.


Biverkningar

All läkemedelsanvändning är förknippad med risk för biverkningar. Det gäller även vaccination av djur. Biverkningar kan uppstå hos vissa individer oberoende av kön, ålder eller rastillhörighet. En svullnad vid injektionsstället, hastigt uppsvullet huvud, uppsvullna läppar eller öronlappar, liksom knottror i huden och allmän klåda, ”nässelfeber”, är tecken på överkänslighetsreaktion med vätskeutträde från blodkärlen. Illamående, kräkningar och diarré är andra kända överkänslighetsreaktioner efter vaccination. Sådana tecken på överkänslighet kan förekomma. En till tio av tusen individer tycks drabbas. Symtomen avklingar oftast utan åtgärd inom ett dygn. I sällsynta fall kan reaktionen kräva veterinärvård.

Det är viktigt att djuret inte är stressat eller stressas vid vaccinationstillfället och de närmaste dagarna därefter. Ett djur som exempelvis ogärna låter sig transporteras i bil bör ges någon timmes frist, kanske en promenad under lugna och trygga förhållanden, före en eventuell biltransport från den plats där vaccinationen skett.