Parainfluensa (sk. kennelhosta)

Parainfluensavirus är i ca 80 % av fallen den faktor som framkallar sjukdomen
kennelhosta. Resterande fall av kennelhosta orsakas av andra virusinfektioner
t ex adenovirus, eller av bakterier och mykoplasma. Man kan därför inte få ett
fullständigt vaccinskydd mot denna sjukdom.
En väsentlig orsak till kennelhosta är infektion i hundens luftvägar med
parainfluensavirus. Den kompliceras ofta av sekundära bakterie- och mycoplasma
infektioner. Virus smittar via infekterade, luftburna vätskedroppar
från hostande hundar. Smittrisken är större vid tillfällen när många hundar
från olika miljöer samlas. Virus angriper luftrör och bronker som blir röda och
irriterade samt belagda med segt slem.
Symtom på smittsam kennelhosta hos hund karakteriseras av plötsliga anfall
med hård hosta, ofta följda av kräkningsförsök. Det låter ofta som om
hunden fått något i halsen. Feber och dålig aptit kan ibland också förekomma.
Själva virusinfektionen kan inte behandlas. I regel försvinner symtomen
efter 1-2 veckor. Angripna hundar är för övrigt vanligtvis friska och på gott
humör, med undantag av hostanfallen som ofta utlöses av ryck i halsbandet,
upphetsning eller inandning av kylig luft. Ibland kan man behöva behandla
sekundära bakterieinfektioner med antibiotika.

Smittorisk

Kennelhosta är inte i sig en livshotande sjukdom, men hos små valpar, äldre,
nedsatta eller nyopererade djur bör man ta sjukdomen på stort allvar.
Parainfluensavirus är mycket smittsamt. Överföring av smitta via människor
eller andra djur är mindre sannolik, eftersom virus överlever mycket
kort tid utanför värddjuret. I princip kan alla hundar smittas. Risken för smitta
är dock alltid störst för hundar med stor kontaktyta med andra hundar.
Äldre och svaga individer är mer mottagliga för virusinfektioner i allmänhet.
Det är speciellt viktigt att vaccinera hundar i dessa riskgrupper. Alla
hundar kan givetvis vaccineras för att reducera smittrycket. Intervets vaccin
kan reducera kliniska symtom från parainfluensa. I särskilt utsatta kennlar
kan vaccinet ges första gången vid 6-8 veckors ålder.

Vaccin mot valpsjuka, hepatit och sjukdom orsakad av parvovirusinfektion och parainfluensa hos hundar

http://www.fass.se/LIF/produktfakta/artikel_produkt.jsp?NplID=19950224000028&DocTypeID=4&UserTypeID=1

Vaccin mot parvovirusinfektion och parainfluensa hos hund

http://www.fass.se/LIF/produktfakta/artikel_produkt.jsp?NplID=19981229000027&DocTypeID=4&UserTypeID=1

Vaccin mot parainfluensa hos hund

http://www.fass.se/LIF/produktfakta/artikel_produkt.jsp?NplID=20030516000045&DocTypeID=4&UserTypeID=1